Verschil tussen Intrinsieke en Extrinsieke motivatie: Hoe Humaniz uw medewerkers inspireert

  • Verschil tussen Intrinsieke en Extrinsieke motivatie: Hoe Humaniz uw medewerkers inspireert

mediabuzz image

Verschil tussen Intrinsieke en Extrinsieke motivatie: Hoe Humaniz uw medewerkers inspireert

Wat is eigenlijk het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie? Welk gedrag kunt u verwachten van een extrinsiek gemotiveerde medewerker? In dit artikel duiken we dieper in op de verschillende vormen van motivatie en hoe we deze kunnen beïnvloeden. Motivatie is de drijvende kracht achter ons gedrag en onze acties. Het kan echter op verschillende manieren worden ingedeeld, met intrinsieke en extrinsieke motivatie als twee belangrijke categorieën.

Bij Humaniz begrijpen we dat gemotiveerde medewerkers de sleutel zijn tot succesvolle en bloeiende organisaties. Laten we eens kijken naar het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en hoe we bij Humaniz deze principes toepassen om medewerkers te inspireren.

Gerard Duursma - Humaniz

Intrinsieke motivatie – Willen

Intrinsieke motivatie komt voort uit interne factoren en persoonlijke verlangens. Het gaat om het plezier en de voldoening die iemand ervaart bij het uitvoeren van een taak. Bij Humaniz moedigen we medewerkers aan om te ontdekken waar ze gepassioneerd over zijn en wat hen energie geeft. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het nastreven van creatieve projecten of het bijdragen aan een hoger doel, intrinsieke motivatie stimuleert betrokkenheid en een diep gevoel van vervulling.

Voorbeelden intrinsieke motivatie

Bij Humaniz hebben we gezien hoe medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om nieuwe ideeën te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit kan variëren van het bedenken van nieuwe productconcepten tot het vinden van creatieve manieren om klantrelaties te verbeteren. Deze intrinsieke motivatie leidt niet alleen tot verbeterde prestaties, maar ook tot een positieve bedrijfscultuur die innovatie en groei bevordert.

Een voorbeeld van intrinsieke motivatie kan zijn dat een werknemer uit zichzelf een cursus volgt om zijn werk beter te kunnen doen. Hier zit geen onmiddellijke beloning aan verbonden.

Extrinsieke motivatie – Moeten

Extrinsieke motivatie daarentegen wordt gedreven door externe beloningen, zoals lof, erkenning, geld of status. Het draait om het voldoen aan verwachtingen en het vermijden van straf. Hoewel externe beloningen tijdelijk gedrag kunnen stimuleren, leggen we bij Humaniz de nadruk op het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich niet alleen verplicht voelen om te presteren, maar waar ze ook intrinsiek gemotiveerd zijn om hun vaardigheden te benutten en hun potentieel te bereiken.

Voorbeelden extrinsieke motivatie

Hoewel extrinsieke motivatie soms als minder duurzaam wordt beschouwd, kan het nog steeds waardevol zijn. Bij Humaniz streven we ernaar om extrinsieke beloningen op een evenwichtige manier te integreren, bijvoorbeeld door erkenning te geven voor prestaties en inzet. Dit kan variëren van prijzen voor uitmuntendheid tot kansen voor loopbaanontwikkeling.

Een voorbeeld van extrinsieke motivatie kan zijn dat een medewerker een bonus ontvangt bij het behalen van een bepaalde doelstelling.

Impressie

Gedragskenmerken van een medewerker met extrinsieke motivatie

Medewerkers met sterke extrinsieke motivatie kunnen geneigd zijn om taken uit te voeren vanwege beloningen of om straf te voorkomen. Hun betrokkenheid kan afnemen als de externe beloningen wegvallen. Bij Humaniz streven we ernaar om medewerkers te helpen begrijpen hoe ze intrinsiek gemotiveerd kunnen raken, zodat hun betrokkenheid duurzaam blijft.

Tips om de intrinsieke motivatie van medewerkers te stimuleren

Bij Humaniz geloven we dat het cultiveren van intrinsieke motivatie een holistische aanpak vereist. We richten ons op de drie hoofd motivatoren:

Persoonlijke stijl: We moedigen medewerkers aan om taken uit te voeren op manieren die bij hun persoonlijke stijl passen, waardoor ze zich meer betrokken voelen bij het werk.
Persoonlijke waarden en overtuigingen: Door werk te verbinden met persoonlijke waarden en overtuigingen, ervaren medewerkers een diepere betekenis in wat ze doen.
Persoonlijke interesses: Door taken aan te bieden die aansluiten bij individuele interesses, kunnen medewerkers hun passies volgen en hun intrinsieke motivatie vergroten.

De intrinsieke motivatie van uw werknemers verhogen?

Kom in gesprek

Zelfdeterminatie – Autonomie, Competentie, Verbondenheid

Bij Humaniz benadrukken we ook het belang van zelfdeterminatie voor intrinsieke motivatie. Autonomie stelt medewerkers in staat om controle te hebben over hun werk, competentie houdt in dat ze zich bekwaam voelen in wat ze doen, en verbondenheid draait om het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap en een gezamenlijk doel te delen.

Motiveren in de praktijk

We zien intrinsieke motivatie als een krachtig hulpmiddel voor het bevorderen van betrokkenheid en prestaties. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen en samen te verkennen hoe we intrinsieke motivatie binnen uw organisatie kunnen cultiveren. Samen kunnen we uw medewerkers inspireren om te floreren, te groeien en bij te dragen aan een bloeiende toekomst.

Bij Humaniz gaat het niet alleen om het bereiken van doelen, maar ook om het creëren van een cultuur van intrinsieke motivatie en persoonlijke vervulling. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe wij uw organisatie kunnen transformeren.

Uw organisatie verkennen?

Kom in contact